Distributie ISBN Tarieven Metadata
 cluster deelname
 boek aanmelden
 ebook aanmelden
 promotie data

Tarieven  Uitgeverij Digitalis

Hier vindt u onze tarieven voor distributie en ISBN registratie.

Let op! Over onderstaande tarieven wordt geen BTW in rekening gebracht.

Het tarief voor deelname aan onze distributiedienst bedraagt:

Deelnamekosten distributiedienst

Normaal 
tarief

 
Entreebedrag incl. aanmelden titel (fysieke + digitale uitgaven)

€ 59,90

  eenmalig
Entreebedrag voor uitsluitend digitale uitgaven

 € 35,70

  eenmalig
Aanmelden extra titel incl. metadata (omslagafbeelding, boekbeschrijving, recensie)

 16,95

  per titel
Distributiekosten Nederland (uit depot)

 1,59

  per exemplaar
Distributiekosten België (uit depot)

 € 4,27

  per exemplaar
Eventuele extra kosten CB volgens kostprijs  

N.B. Aan deelname zijn geen periodieke kosten verbonden. In plaats daarvan wordt een commissie ingehouden over de netto CB-afdracht. Momenteel bedraagt deze commissie 30%.

 Meld je aan voor deelname aan onze distributiedienst (geldig Nederlands ISBN verplicht*)

* Check je ISBN bij de Ga naar de TitelBank. Heeft u nog geen ISBN? Registreer je titel dan eerst.

 

 

 

Het tarief voor een ISBN van Uitgeverij Digitalis bedraagt:

 

Normaal 
tarief

  Per
ISBN aanvraag (1e)

€ 48,35

  aanvraag
Vervolgaanvraag

€ 12,50

  aanvraag
Reservering

€ 11,99

  nummer
Registratie in TitelBank (voorheen 'ISBN bestand')

€ 12,50

  nummer
Opname in DirectBoek (zelf je boek verkopen)

€ 12,50

  nummer
Registratie na reservering

 € 12,50

  nummer
Versnelde procedure (levering binnen 24 uur)

€ 14,99

  aanvraag

Let op! Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

N.B. Raadpleeg ook de distributiekosten van CB Logistics.

Ga terug naar deelnamekosten distributiedienst.