Home De vereniging Lid worden

De vereniging

Onze  vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangen van schrijvers door het bieden van een platform waar zij optimaal in staat worden gesteld in contact te komen met zowel hun leveranciers (uitgevers en andere uitgeefspecialisten) als hun afnemers (consumenten c.q. lezerspubliek). Zij tracht dit doel te bereiken door de verschillende groepen (schrijvers, (uitgeef)specialisten en lezers (consumenten) de mogelijkheid te bieden als lid, begunstiger of anderszins deel te nemen aan de vereniging en zich aan te melden voor verschillende online platforms.

Bovendien zal de vereniging zich inzetten om middels cursussen, seminars, workshops e.d. actuele kennis te verspreiden onder de leden en vaardigheden met elkaar te delen. Hoewel in principe het gehele uitgeeftraject wordt bestreken zal de nadruk liggen op marketing, verkoop en distributie van gepubliceerde content.

Over de naam

De naam Biblioscope is samengesteld uit de woorden biblios (Grieks* voor boek) en skopeo (bekijken, beschouwen). Als vereniging kijken wij vanuit verschillende gezichtspunten naar boeken en dat proberen wij via de naam Biblioscope duidelijk te maken. 

Biblios staat voor boeken in de meest brede zin en daarom hanteren wij graag de term Content Oriented Publishing. Het gaat bij boeken immers niet primair om de vorm, maar om de inhoud (content). Wij zien dit deels terugkomen in het tweede deel van de naam Biblioscope.

scope staat voor de manier waarop wij naar boeken en publiceren kijken. Ons gezichtspunt wijkt nogal af van de traditionele opvattingen ten aanzien van het boekenvak en de rol die de verschillende partijen daarin spelen. Bij de vereniging is een prominente rol weggelegd voor de auteur. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het samenbrengen van auteurs en lezers. Daarbij is de hulp van (uitgeef)experts vaak onontbeerlijk en daarom richt Biblioscope zich nadrukkelijk ook op hen.  

 * Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek;8e druk; J.B. Wolters;1961

 

  

Uw uitgever Marten Nubé

Marten Nubé
voorzitter

   
 

Visit Us On LinkedInLinkedIn

Visit Us On Google+Google+

Visit Us OnTwitterTwitter

Visit Us On FacebookFacebook